Het Clerinx-orgel (1846) in de Sint-Trudokerk te Peer

gerestaureerd van 2002 tot 2006 door
‘Manufacture d’orgues Thomas’ (Ster-Francorchamps)

 

Orgelfront

 

Inleidende tekst betreffende de restauratie van het orgel

De restauratie van het orgel maakte deel uit van de volledige restauratie van het kerkinterieur en werd gedeeltelijk gesubsidieerd door staat, provincie en gemeente. Architectenbureau Spectrum n.v. uit Hasselt werd aangesteld als adviseur met Michel Lemmens en Alain Arnols als orgeldeskundigen. De orgelrestauratie had als doel het orgel in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen zodat het weer een volwaardige getuigenis zou zijn van een belangrijk vroeg instrument van Clerinx.

De eerste aanzet tot restauratie was het dossier uit 1986 samengesteld door Forum. Het feitelijke restauratiedossier werd in januari 1996 door Spectrum n.v. voltooid. De restauratieopdracht werd toevertrouwd aan Manufacture d’orgues Thomas uit Ster-Francorchamps.

In 2002 werd het orgel afgebroken en opgeslagen in de ateliers van de firma Thomas zodat de dossiers van de ruwbouw, verwarming, elektriciteit en de schilderwerken konden worden uitgevoerd. Met kerstmis 2005 waren vijf registers van het vernieuwde orgel bespeelbaar en in 2006 werd het orgel opgeleverd.

 

Colofon van de brochure uitgegeven door de Kerkfabriek Sint-Trudo, Peer-centrum, anno 2007

* De inhoud van deze brochure is hoofdzakelijk ontleend aan de restauratiedossiers van Spectrum n.v.: in het bijzonder de teksten van Michel Lemmens, musicoloog-orgelontwerper.

* Plantekeningen zijn van Spectrum n.v.

* We gebruikten ook gegevens uit “Historische studie over de Sint-Trudokerk te Peer” van kunsthistoricus Tony Waegeman, Forum.

* Uit “De geschiedenis van Peer doorheen een kerkelijk vizier” van professor P. Lauwers zijn geschiedkundige feiten aangehaald.

* De tekst in verband met de geschiedenis van de orgels in de Sint-Trudokerk werd grotendeels overgenomen uit een boek in ontwerp van E.H. Deken Jan Kwanten.

* Overige teksten en samenstelling van deze brochure gebeurden door Erik Vandevoort, organist.

 

Klik hier voor het vervolg