Bouw van een nieuw oksaal en Clerinx-orgel in 1845-1846

Een nieuw oksaal

In 1845 werd aan schrijnwerker Jan Batist Schraegers uit Peer de opdracht gegeven het oude oksaal af te breken en te vervangen door een nieuw. Dit oksaal, dat nagenoeg volledig uit eik moest worden vervaardigd, zou steunen op 4 houten kolommen met elk een gesculpteerd kapiteel en basement. De kostprijs bedroeg 780 fr. Het werk moest voltooid zijn in augustus 1845.

Het oksaal was destijds toegankelijk langs een deur die zich bevond in de voormalige missiehoek, vanuit de kerk gezien links van het oksaal. Langs een houten wenteltrap kon men het oksaal bereiken dat toen lager was dan nu.

 

Bouw van het Clerinx-orgel

In 1843 werd bij orgelbouwer Arnold Clerinx te Sint-Truiden een nieuw orgel besteld met 21 sprekende registers, bestaande uit een hoofdwerk, een rugpositief en een aangehangen pedaal. Dit nieuwe instrument werd in 1846 in Peer geplaatst. De totale kostprijs voor de bouw en de installatie ervan bedroeg 6000 fr. Het oude orgel van Peer werd verkocht voor 806 fr. 10 cent.

Alhoewel we het auteurschap van Clerinx niet expliciet kunnen bewijzen met archiefstukken, is het toch duidelijk dat hij dit orgel heeft gebouwd. De typische kenmerken van zijn bouwstijl zijn er immers in terug te vinden.

 

Het nieuwe orgel had de volgende dispositie:

Hoofdwerk

 • Cornet
 • Montre 8’ bas & sup
 • Bourdon 16’ bas & sup
 • Viola di gamba 8’ bas & sup
 • Flûte travers 8’ sup
 • Bourdon 8’
 • Prestant 4’
 • Flûte 4’
 • Doublette 2’
 • Sexquialtera bas & sup
 • Fourniture
 • Trompette 8’ bas & sup
 • Clairon 4’

Positief

 • Prestant 4’ bas & sup
 • Salicional 8’ sup
 • Bourdon 8’
 • Doublette 2’
 • Flageolet 1 1/3 sup
 • Flûtine 4
 • Cymbale
 • Hautbois 8’ sup

 

Na de plaatsing van het orgel in 1846 werd het instrument regelmatig onderhouden door Clerinx zelf. Uit de rekeningen van de kerk blijkt dat vanaf 1873 de organist of de orgelblazer zelf instonden voor het onderhoud. In 1897 kwam er weer een echte orgelbouwer aan te pas, nl. Theodoor Ruef uit Sint-Truiden.

 

er voor het vervolg